h’oteliniz

gurur kağnağınız olsun.
bunu bütün dünyaya gösterin.